a:hover { text-decoration: none; }

När Rydbergklubben grundades 1903 stod Viktor Rydberg (och framförallt dennes dikt "Tomten") i centrum för klubbens verksamhet. Klubbens viktigaste ceremoni – utplacerandet av tomten, det högtidliga drickandet av punsch och deklamerandet av dikten – kom naturligt nog att äga rum den 18 december. December är också den månad som nu ser starten för Rydbergklubbens inträde på internet, och därmed i den moderna tiden. I centrum står fortfarande Rydberg – och "Tomten".

Under festligheterna vid klubbens 100-årsjubileum 2003 beslutades att Rydbergklubben skulle expandera sin verksamhet till att omfatta också en internetnärvaro. Detta beslut är alltså härmed, till dels, verkställt. Det som nu föreligger är endast en grund för det fortsatta. Mycket mer av Rydbergklubbens omfattande samlingar kommer, under de närmaste åren, att digitaliseras och offentliggöras på klubbens hemsidor. Återbesök rekommenderas sålunda. Vad som nu föreligger är smakprov ur arkiven – men också en antydan om framtida insatser.

2016: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.
2015: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.
2014: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.2013: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.


2012: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.

2011: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.
2010: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.2009: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen; dock kom ceremonien att äga rum den 17/12.
2008: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen; dock kom ceremonien att äga rum den 21/12.
2007: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.
2006: Evenemanget den 18/12 har ägt rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen.

 


2005: Evenemanget den 18/12 har gått av stapeln. Dessvärre gjorde den svåra kölden det nödvändigt att inmundiga punschen innan det traditionella utplacerandet, något som dessvärre kom att avspeglas i bildkvaliteten(se nedan).


Addenda 2004: Evenemanget den 18/12 äger rum i vanlig ordning och i enlighet med traditionen. Addenda till addenda 2004: På grund av orsaker som ligger utanför Rydbergklubbens kontroll kom evenemanget att äga rum kvällen den 17/12 istället för, som tidigare planerat, på morgonen den 18/12. Allting avlöpte enligt traditionen, och utplacerandet av tomten gick, som också kan bevittnas på bilden nedan, som planerat.

Eventuella förfrågningar hänvisas till tomten@ordfabriken.org


Aktuellt