Rydbergklubbens strävan är att för allmänheten offentliggöra delar av den omfattande litteratur kring vilken klubben samlats under det föregående seklet. I denna ambitiösa satsning utgör nedanstående volym, "Den mekaniske tomten" (1953) endast ett första steg.

Omkring Komet förlag, vilket varit Rydbergklubbens närmaste samarbetspartner under många år, tecknas här också en kort kronologisk krönika.

Klubben rekommenderar att den här sidan besöks regelbundet, då ytterligare publikationer kommer att läggas till under de närmaste sex månaderna./November, 2004

 

––––––––––––––– den mekaniske tomten (1953)
––––––––––––––– den cybernetiske tomten (2004-)
––––––––––––––– om komet förlag 1934-1971
––––––––––––––– viktor rydberg: "tomten"

Addenda: DEN ANNOTERADE "TOMTEN" kommer inom kort att publiceras här.

Dessutom, inom kort:
– V.S.:s berömda litteraturvetenskapliga analys av "Tomten"
– det numera legendariska kritiska samtalet i oktober 1965 om "Tomten" mellan ledande kännare. Samtalet spelades in på band och har nu transkriberats

 

Publikationer