Rydbergklubbens mest uppmärksammade publikation under 1950-talet var tveklöst "Den mekaniske tomten" (Komet Förlag 1953). Här, till höger, reproduceras det handmarmorerade omslaget. Upplagan var begränsad till 125 numrerade exemplar, och boken är idag en bibliofil raritet som endast sällan når antikvariat eller samlare. På åttiofyra krämfärgade sidor kom det stora flertalet av 1940-talets svenska författarelit att samsas i en kavalkad av omskrivningar av "Tomten". Författarna i denna mycket exklusiva antologi identifieras endast genom initialer. Här återfinner vi, bland andra, sålunda W.A., S.D., E.L., W.H.A. (övers. av E.L.) och S.H. Den senare, som i efterhand identifierats genom en omfattande korrespondens vars omfång kan skönjas i Rydbergklubbens bevarade arkiv, utgör ett oväntat val i sammanhanget. Med sin högtravande stil och lätt åldersanfrätta germanicism är denne svenske vitterhets gigant en främmande fågel i en annars experimentell, våldsamt utlevande poetisk explosion.

Rydbergklubben kommer efterhand att publicera flera av volymens dikter i en lätt tillgänglig digital utgåva (se nedan).

Ett urval dikter ur "Den mekaniske tomten" (Komet Förlag 1953).
All otillåten reproduktion är förbjuden enligt upprättshovslagen.

--------- W.A.
--------- S.D.
--------- E.L.
--------- J:son
--------- S.H.

--------- Anonym recension av "Den mekaniske tomten" i Tidskriften Focus, jan. 1954