–––– kontrollbegäran (mekaniskt svar)
–––– allmän information (epostsvar)
–––– specifik information (epostsvar)
–––– prenumerationsfrågor (mekaniskt svar)
–––– tomten (epostsvar)
–––– supportfrågor (epostsvar)
–––– komet förlag, förfrågningar (epostsvar)
–––– komet förlag, manus (epostsvar)