Rydbergklubbens strävan är att för allmänheten fortlöpande offentliggöra delar ur det omfattande historiska arkiv som speglar klubbens utveckling och historia under det gångna seklet. Nedanstående preliminära lista är ett utkast som i grova drag visar på de närmaste sex månadernas publikationsplan.

Omkring Komet förlag, vilket varit Rydbergklubbens närmaste samarbetspartner under många år, tecknas på annan plats en kort kronologisk krönika på annan plats.

Klubben rekommenderar att den här sidan besöks regelbundet, då planen för de historiska publikationerna kommer att revideras under de närmaste sex månaderna och dokumenten bifogas nedanstående lista, i faksimil där materialet så tillåter och i transkription där materialskörhet o. dyl. omöjliggör faksimiltryck.

/November, 2004

 

––––––––––––––– Mötesprotokoll, grundandet, 1903
––––––––––––––– Mötesprotokoll, stadgedokument, 1903
––––––––––––––– Anteckningar från en resa till ––––––––––––––– Jönköping, 1904 ("W.E.")
––––––––––––––– Ekonomisk redovisning, 1907
––––––––––––––– Kring klubbens jubileum, 18/12 1913
––––––––––––––– Utdrag ur "Tankar kring Tomten" (en ––––––––––––––– internt cirkulerad skrift signerad ––––––––––––––– "A.K."), 1915
––––––––––––––– Motion till styrelsen om uppförandet ––––––––––––––– av ett monument till Viktor ––––––––––––––– Rydbergs ära i Jönköping, med ––––––––––––––– tillhörande skisser, 1921
––––––––––––––– Bibliotekskatalog (utdrag), 1929
––––––––––––––– Mötesprotokoll, ordförandebyte, 1930
––––––––––––––– Anteckningar från en resa till ––––––––––––––– Göteborg, 1933 ("W.E.")
––––––––––––––– Mötesprotokoll kring Komet förlags ––––––––––––––– bildande 1933
––––––––––––––– Kring julfirandet på Östra ––––––––––––––– kyrkogården i Göteborg, 1938
––––––––––––––– Tal, hållet den 18/12 1939 på Östra ––––––––––––––– kyrkogården i Göteborg

 

Historia:
arkivet