Kring medlemmen och konstnären Gustav Eriksson (1925-1993) kommer Rydbergklubben under det närmaste året att presentera ett omfattande material ur arkiven. Eriksson, vars konst inspirerades av bland andra surrealisternas och Öyvind Fahlströms verk, valdes redan under slutet av 1940-talet in i Rydbergklubben och kom, framförallt under de tidiga åren på 1950-talet (men också senare, under 1960-talet) att framstå som Rydbergklubbens kanske viktigaste konstnärliga dynamo.

Gustav Erikssons tragiska levnadsöde (vars bana löper från Jönköping via New York till Beckomberga) kommer att beskrivas i en biografisk skiss, men fokus kommer naturligtvis att ligga på hans konstnärliga gärning med Konstförbundets portfölj 1955 ("TOMTEN"), vars innehåll han översåg men också själv bidrog till med sina stora collage "Tomten no. 7", "Tomten no. 11", "Tomten no. 19" och "Tomten no. 35". Dessa collage, för vilka original fortfarande finns i Rydbergklubbens arkiv, kommer inom kort att reproduceras digitalt.

Rydbergklubben kommer också att i faksimil offentliggöra stora delar av den konst Gustav Eriksson producerade under sjukhusåren 1968-1993, ett tidigare ofta förbisett skede i gärningen.

Rydbergklubben efterlyser också mer material. Om Ni anser er ha material som har bäring på Gustav Erikssons liv och verk, vore Rydbergklubben tacksam för er assistans. Använd epostadressen nedan för kommunikationer i detta ärende.

/För Rydbergklubben, december 2004
tomten@rydbergklubben.com

Gustav Eriksson (1925-1993)